konul88

Avar

In Uncategorized on February 12, 2011 at 10:21 am

Avarlar qədim və zəngin tarixi olan qoçaq xalqdır.Tarixi mənbələrdə avarların adı ilk dəfə beşinci əsrə aid yazılarda çəkilir və onların ilk əvvəllər əsasən Uralıln cənub ətəklərinə yaxın ərazilərdə məskunlaşdığı güman edilir.Altıncı əsrin əllinci illərindən başlayaraq avar tayfaları Şərqi Avropada görsənməyə başlayır.565-ci ildə onlar Mərkəzi Avropa xalqlarına qarşı yürüş edir və 567-ci ildə longobardlarla birlikdə qədim Pannoniyanı tuturlar. Beləliklə, Mərkəzi Avropada Avar xaqanlığı yaranır. Avar xaqanlığının başında əfsanəvi sərkərdə olan Bayan xan dururdu.Fasiləsiz olaraq müharibə və yürüşlər davam etdirildiyindən  Avar xaqanlığının dəqiq və daimi sərhədləri olmayıb.Lakin yeddinci əsrin ortalarına doğru Avar xaqanlığı zəifləyir və 680-cı ildə onun ərazisinin bir hissəsində Bolqar çarlığı yaranır.Bu gün avarlar əsasən Dağıstan Respublikasında,qismən də Azərbaycan respublikasının Balakən Və Zaqatala rayonlarında yaşayırlar.Avarların dili Avar,Dini İslamı’dır.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: