konul88

İslam dini …

In Uncategorized on September 30, 2010 at 8:04 am

Yaranmağımızın əsil səbəbi “Allahı bilmək və ona ibadət etməkdir”.İbadətin ən əsası isə namazdır.Sevgili peyğəmbərimiz: “Namaz dinin dəyəridir”,deyərək namazın dinimizdə əsas yeri olduğunu bildirib. Namazın Allah tərərfindən qəbul edilməsi,onun səmimi bir niyyətlə və doğru olaraq qılınması ilə mümkündür.

İmanın şərtləri

İman 6 şərtdən ibarətdir:

1.    Allahın varlığına və birliyinə,

2.    Allahın mələklərinə,

3.    Allahın kitablarına,

4.    Allahın peyğəmbərlərinə,

5.    Axirət gününə,

6.    Kədərə: Yaxşılıq və pisliyin Allahın tərəfindən yaranmasına inanmaqdır.

İslamın 5 şərti :

1.    Kəlmeyi şəhadət: “Əşhədi ən la ilahə illəllah və əşhədi ənnə Məhəmmədən əbduhu və rəsuluh” –mənası: Mən şahidlik edirəm ki,Allahdan başqa Allah yoxdur. Yenə şahidlik edirəm ki,həzrəti Məhəmməd Allahın qulu və peyğəmbəridir”.

2.    Namaz qılmaq

3.    Oruc tutmaq

4.    Zəkat (nəzir) vermək

5.    Həccə getmək

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: